آبزیستان ABZISTAN

وبلاگ شیلات ،آبزی پروری و علوم زیستی

اهمیت و ضرورت ایجاد بانک ژن
ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٦/٢/٩   کلمات کلیدی: بانک ژن ،محیط زیست

اهمیت و ضرورت ایجاد بانک ژن

اقتباس از سایت سازمان حفاظت محیط زیست

 

نتیجه تصویری برای ایجاد بانک ژن

هم اکنون انقراض گونه های موجود 50 تا 500 برابر بیشتر از 65 میلیون سال قبل است و برآورد می شود که حدود 1 میلیون گونه تا سال 2050 در معرض خطر انقراض قرار دارند . البته دلیل بسیاری از این مسائل به درستی شناخته نشده اند . مطالعات ژنتیکی دلایل این کاهش جمعیت ها و انقراض ها را برای ما روشن می سازد تا در تصمیم گیری های آتی مورد استفاده قرار دهیم.ایجاد مکان های حفاظت شده جهت نگهداری و حمایت از گونه ها در بسیاری از مناطق دنیا اجرا شده است ولی منابع حفاظت شده خارج از طبیعت مانند بانک های ژنی به عنوان یک گزینه دیگر بایستی در نظر گرفته شود ایجاد بانک DNA در مورد گونه ها به خصوص گونه های در معرض انقراض با توجه به مطالب گفته شده بسیار ضروری می باشد.

یکی از کاربردهای مفید بانک ژن امکان تشخیص گونه ها از یکدیگر با استفاده از تکنیک های پیشرفته مولکولی است به طوری که امکان تشخیص انواع بافتها و بقایای جانوری وجود داشته و می توان هویت آنها را مشخص نمود. در این روش با بررسی ماده ژنتیکی موجود در سلولهای جانوران مختلف و با توجه به تفاوتهایی که این ماده ژنتیکی در گونه های مختلف با یکدیگر دارند امکان تشخیص افتراقی گونه ها فراهم می گردد. با توجه به این موضوع، با کشف بقایای جانوری (پوست، گوشت، مو، سم و ...) گونه های قابل شکار مانند قوچ و میش، کل و بز، آهو، جبیرو انواع پرندگان حلال گوشت، تخلفات شکار قابل تشخیص و اثبات می باشد.


درحقیقت داشتن یک بانک بزرگ DNA ژنومی از موجودات زنده، بدون شک یکی از راه های مهم حفظ حیات وحش به شکل پایدار می باشد.
 حتی درصورت از دست رفتن یک گونه از موجودات زنده ژنوم کامل آن ماندگار خواهد ماند و این احتمال که پیشرفتهای تکنولوژی بتواند با استفاده از این ژنوم (اگر درست و سالم نگهداری شده باشد) آن موجود را دوباره احیا کند چندان دور از انتظار نیست.
وضعیت پر تلاطم و بحرانی زیستگاه هاعمدتاً حاصل دخالتهای مخرب انسانی و تغییرات شدید آب و هوایی سالیان اخیر روی کره زمین است؛ سرعت افول و انقراض ارگانیسمهای زنده بسیاربالا بوده به گونه ای که هر روز تعداد فراوانی از موجودات از میکرو ارگانیسمها گرفته تاجانوران و گیاهان پر سلولی از روی کره زمین محو می گردند؛لذا ایجاد بانکهای بزرگ بافت و DNA ژنومی از موجودات زنده دربسیاری از کشورهای جهان درراستای نگه داری نسخه هایی از ژنوم ذخایر ارزشمند ژنتیکی زمین بوده است که امروزه به عنوان یک ضرورت شناخته شده است.

 
مناسبت های زیست محیطی در سال 96
ساعت ٥:٢٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٦/۱/٦   کلمات کلیدی: محیط زیست ،تصویر


 
تالاب چیست؟
ساعت ۸:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱۱/۱٤   کلمات کلیدی: تالاب ،محیط زیست

تالاب چیست؟

تالاب چیست ؟ 

نوشته : محمد حسین قدوسی عضو جمعیت کویر سبز

اصطلاح تالاب برای مردم مختلف،معانی متفاوتی دارد.درحقیقت نزدیک به ۵۰ تعریف از تالاب امروزه مورد استفاده قرارمی گیرد.این تعاریف را می توان دردو گروه اصلی قرار داد:
۱) گروه اول تعایف باز و گسترده 
۲) گروه دوم تعاریف بسته و محدود
درتعاریف باز اینطور آمده است:
تالاب به مناطق مردابی، آبگیر، آبی به صورت طبیعی یا مصنوعی، دایـم یا موقت با آب ساکن یا جاری شیرین، لب شوریا شورمشتمل برآن دسته از آبهای دریایی که عمق آب درکشند پایین تراز۶مترتجاوزنکند.این تعریف کفه های صخره ای، بسترهای علفی دریایی درمناطق ساحلی،کفه های گلی رودخانه ها،آبهای شیرین،باتلاقهای جنگلی،دریاچه ها،مردابها ودریاچه های شوررا دربرمی گیرد. 
اما درتعریف بسته ومحدود تالابها بعنوان اکوتون تلقی می شوند. اکوتون ها مناطق گذرگاهی بین دو یا چند جامعه متمایزیا محیط زیست آبی و خشکی به شمارمی آیند که غرقابی شدن خاک باعث بوجود آمدن پوشش گیاهی ویژه ای می شود.
● تالابها؛ زیستگاههایی پیچیده و حیاتی 
بر خلاف رشد وآگاهی مردم وکشورها نسبت به اهمیت محیط های طبیعی به ویژه تالابها هنوز درک واقعی ازاهمیت، کارکرد واهمیت این زیستگاههای حیاتی و متنوع بسیارپایین است. تالابها را می توان شاهکارخلقت به شمارآورد.
به جرأت می توان گفت درمجموعه چهره های محیط طبیعی زمین کمترزیستگاهی می توان تا بدین پایه با اهمیت پیدا کرد که تا بدین حد در مورد آنها غفلت شده باشد. در واقع می توان تالابها را ازجمله نظام های حیات بخشی به حساب آورد که مطلقا جایگزین ندارند. تالابها مفید ترین ودرعین حال بدبیارترین اکو سیستم های طبیعیت بشمارآورد.
هیچیک ازاکوسیستمهای جهان به اندازه تالابها صدمات ناشی از کوته اندیشی بشروتمایلات خودخواهانه انسان محوری را تجربه نکرده اند. درواقع بشربا نابودی تالابها سطح پایین معرفت ودانش خود را درابعاد علمی،اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی نشان داده است و متأسفانه هنوزروند تخریب این سیستمهای طبیعی بی همتا که دهها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند متوقف نشده است. تا دسامبر ۱۹۹۰ تعداد تالابهای ثبت شده با اهمیت بین المللی به ۷۷۰ تالاب رسیده است و تعداد اعضای کنوانسیون رامسر به ۹۱ کشور ارتقاء یافته است. این روند روبه رشد اگرچه امیدوارکننده است ولی همزمان و به موازات آشکارشدن اهمیت این زیستگاهها موج تخریب آنها درچهارگوشه جهان هنوز آنطور که لازم است فرو ننشسته است. 
در ششمین کنفرانس کنوانسیون رامسردر بریسبن کشور استرالیا برگزار شد تعداد تالابهای ثبت شده به ۸۰۰ نونه و گستره ای به وسعت ۳ میلیون هکتار رسید. این تالابها معرف بهترین نمونه های تالابی جهان و باز نمای تالابهای شاخص کشورهای عضو بشمارمی روند. کشوراسترالیا نخستین میزبان کشورهای متعاهد کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۴ بوده است. 
نخستین همایش کشورها برای امضای معاهده حفظ و حمایت از تالابهای با اهمیت جهانی درسال ۱۹۷۲ در شهررامسرایران برگزارگردید و بدین ترتیب کنوانسیون رامسرپا به عرصه وجود نهاد. کشورایران بعنوان زادگاه این معاهده آنچنان که شایسته است در حفظ و حمایت ازاین پدیده های شکننده تلاشی درخوربدعت گذارانجام نداده است. به نظرمی رسد همه کشورها از نظرپیشینه فرهنگی دارای ضعفهای کم و بیش یکسانی هستند.
درتمام طول تاریخ انسان، تالابها بعنوان نامناسب، بد،بی فایده،مضر و بستری برای زندگی وحوش و مأمنی برای حشرات ناقل بیماریها شناخته می شدند؛ اراضی غیر قابل مهاری که همیشه تصویرآن با نماد کروکدیل آراسته گردد یا تصویری از باتلاق که هر کس در آن پا بگذرد در کام مرگ فرو می رود. انگیزه ای جزستیزدایمی انسان برعلیه آن به وجود نمی آورد.
به همین دلیل رابطه انسان با تالابها همیشه خصمانه ودرجهت تخریب آن بوده است. به طوری که مهار تالابها و تبدیل آنها به گستره های قابل کشت و کاریا حتی تبدیل آن به اراضی بایرورها شده ازموفقیتهای جامعه انسانی تلقی می شد.
درهمه این سالها بدون استثنا در تمام کشورها هرگونه کاربری زمین تالابی برای استفاه های ممکن نظیر کشاورزی، آبزی پروری، زهکشی و خشکاندن تالابها برای توسعه اراضی زراعی یا تحصیل زمین برای توسعه صنعت نه تنها مجار تلقی می شد. بلکه بعنوان اصلاح و بهبود به حساب می آمد. باید اعتراف کرد که این فنون تنها زمانی می توانند قابل دفاع باشند که کاربردی بجا،منطقی وحساب شده داشته باشند. تبدیل تالابها به سایر کاربریها زمانی موجه است که دستاوردی بیش ازفواید چند جانبه موجودیت تالابها را دربرداشته باشد. 
درحالی که بدون ارزیابی ومقابله کاریها با یکدیگر ازجنبه های مختلف نظیرمقابله سود و هزینه،پیش بینی پیامدهای احتمالی وهزینه های جبران اثرات وفرصتهای ازدست رفته،زهکشی و خشکاندن تالابها درنهایت چیزی جزتخریب، ساده سازی و یکنواخت سازی پیچیدگی های طبیعت نیست.
تالابها بعنوان اکوسیستمهای حاصلخیزوغنی ومنحصربه فردمی توانند دربرنامه های راهبردی اقتصادی،اجتماعی نقش تعیین کننده داشته باشد. این مفهوم در تقابل و تضاد با تصور سنتی و مرسوم از آنها قرار دارد.
تصور رایج از تالابها هنوز هم آنها را اراضی خیس یا آبی با حاشیه های لجنی و دور از دسترس و کانونی برای نشو و نمای حشرات و شیوع بیماری هایی نظیر مالاریا می داند که اغلب با واژه های مرداب و یا باتلاق تعریف می شود. بدیهی است آگاهی های علمی ازتالابها ازنظرمکانیسم های درونی کارکردهای غیرملموس یا آشکارفقط درسطح بوروکراتیک ارتقاء یافته و درسطوح عام و خاص یعنی مردم و تصمیم گیران هنوزهم تصمیم سنتی چیره است. 
که به همین دلیل رهایی ازدست این اراضی ازطریق زهکشی و تبدیل آنها به اراضی زراعی نه تنها نخسین هدف جوامع روستایی و نهادهای دولتی است بلکه درالگوهای رایج توسعه اقتصادی و تصمیم گیران سیاسی بعنوان نوعی توسعه تلقی می شود. روندی که تا به امروز ادامه داشته و تأثیرات مفاهیم جدید حفاظت نظیرتنوع زیستی و توسعه پایدارکمتر توانسته اند رویکردهای سنتی را تغییر دهند. نابودی تالابها مختص کشورهای درحال توسعه نیست و درکشورهای صنعتی نیز گسترش کشاورزی با اتکا به نابودی تالابها صورت پذیرفته است. 
از این نظر هر دو گروه ازکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه جهان دارای ویژگی مشترکی هستند. آمریکا با ۸۷ میلیون هکتارازتالابهای خود را اززمان استعمارتاکنون از دست داده است و بقیه تالابهای باقیمانده نیزبه شدت درمعرض پیامدهای توسعه صنعتی قراردارند. در حالی که قانون آب پاک آمریکا امروزه ناظر برلایروبی، خاکریزی و پرکردن تالابها است و ضرورت سازماندهی آنها را مد نظرقرارداده است. ولی به نظرمیرسد برای جبران فرصت های از دست رفته کمی دیرشده است. 
درابتکارات جدید تدوین قوانین در بخشی از اصل امنیت غذایی، سال ۱۹۸۵ زهکشی تالابها محدود شده و مورد حمایت دولتها قرارندارند.هرگونه مساعدت دولتی برای تبدیل تالابها برخلاف سالهای گذشته محدود شده است.
فعالیت های سازمان هایی نظیر WWF، IUCN، IWRB و بویژه سازمانهای NGO در ارتقای سطح آگاهی مردم و کشورها برای اقدامات هماهنگ جهانی برای حفاظت و مدیریت آخرین بازمانده تالابها در سالهای اخیر بسیار مؤثر بوده است.

منبع : سایت ویستا


 
گزارش اقلیت ( تهدیدات : بخش پایانی)
ساعت ٥:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٩/۱۳   کلمات کلیدی: مجله دانشمند ،محیط زیست

نتیجه تصویری برای ‪ecosystem‬‏

- آلودگی : آلودگی با غیر قابل زیست کردن محیط برای جانداران می تواند به طور مستقیم روی گونه ها تأثیر بگذارد .برای مثال هنگام نشت نفت این اتفاق به شکل واضحی رخ می دهد .آلودگی همینطور به صورت غیر مستقیم از طریق کاهش غذای در دسترس و کاهش زادآوری در طول زمان بر تعداد اعضای گونه تأثیر می گذارد .

- گونه های مهاجم و انتقال بیماری ها : گونه های مهاجم می توانند به صورت جدی برای فضای زیستی ، غذا و دیگر منابع با گونه های بومی در محیط طبیعی رقابت کنند . این گونه ها می توانند تبدیل به شکارچیان گونه های بومی شده و یا بیماریهایی را گسترش دهند که پیش از آن در محیط دیده نشده است .همچنین انسان ها می توانند در انتقال بیماری از یک سو به سوی دیگر جهان نقش داشته باشند .

- تغییر اقلیم : با تغییر دما برخی از گونه ها نیاز دارند تا محدوده دارای دمای مناسب زیستشان را تغییر دهند . اما این تغییر همیشه برای گونه ها به دلیل دیگر شرایط زیستی یا اشغال سرزمین به دست انسان ممکن نیست .تآثیر دیگر تغییر اقلیم بر گونه ها غیر مستقیم است .تغییر دما می تواند رخدادهای فصلی مثل تولید مثل یا مهاجرت را تحت تأثیر قرار دهد و باعث رخداد این وقایع در زمان اشتباه شود یا حتی ممکن است فصل تولید مثل و زادآوری را به زمانی منتقل کند که در آن غذا به مقدار فراوان یافت نشود .

منبع : مجله دانشمند شماره آذرماه 1395 


 
لاک پشت های دریایی
ساعت ٦:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۸/۱۱   کلمات کلیدی: مقاله ،محیط زیست

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): لاک پشت های دریایی جزء رده خزندگان (Reptiles) هستند. موجوداتی با جثه ای بزرگ و با قدمت ۲۷۵ میلیون ساله که از عصر دایناسورها تاکنون زندگی می کنند. لاک پشت ها با مهاجرت های طولانی در اکثر سواحل اقیانوس ها و دریاها زندگی می کنند می کنند.

از ۸ گونه لاک پشت دریایی شناسایی شده در جهان ۷ گونه آن در لیست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN Red List) ثبت گریده اند و از این میان ۵ گونه در آبهای خلیج فارس مشاهده شده اند که در صورت عدم اجرای برنامه های صحیح حفاظتی جهت حفظ زیستگاه های طبیعی آن، به شدت آسیب خواهند دید.

این پنج گونه شامل گونه های زیر می باشد:

۱- لاک پشت دریایی سبز
۲- لاک پشت دریایی منقار عقابی
۳- لاک پشت دریایی سرخ
۴- لاک پشت دریایی زیتونی
۵- لاک پشت دریایی چرمی

تمامی ۵ گونه لاک پشت دریایی، در ضمیمه شماره ۱ کنوانسیون جهانی منع تجارت گونه های در معرض  در خطر انقراض (CITES) دسته بندی شده اند که این حاکی از شرایط نامساعد زیستگاهی آنها می باشد.

  تصویر: لاشه لاک پشت دریایی سبز مشاهده شده در سواحل سورو بندرعباس / شهریور ۱۳۹۳

با توجه به بازماندگی کم تخم های لاک پشتان دریایی، حدود یک تا دو درصد از نوزادان به لاک پشت بالغ تبدیل شده و جهت زادآوری مجدد به زیستگاه خودشان باز میگردند. بدلیل نرخ زادآوری پایین، جبران تلفات ناشی از فعالیت های انسانی برای حفظ چرخه زیستی این گونه ها بسیار سخت است.

گرچه انواع متعددی از موجودات کفزی به عنوان غذای مصرفی لاک پشت های دریایی مشخص شده اما اسفنج ها بخش مهمی از غذای آنها را به خود اختصاص میدهند. لاک پشت های دریایی نقش بسیار مهمی در زنجیره زیستی دریایی دارند بطوری که با تغذیه از اسفنج ها و جانداران دریایی باعث تعادل و حفظ زنجیره زیستی دریا می گردند.


 
رهاسازی فک خزری در پناهگاه میانکاله
ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست

عصرامروز؛ رهاسازی فک خزری در پناهگاه میانکاله

مسئول مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: از ابتدای فصل صید ماهیان استخوانی تا کنون دو قلاده فک خزری به دام افتاده در تور صیادان به مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری تحویل داده است.
صیاد شیرازی ادامه داد: یکی از این فک های خزری که در منطقه میانکاله به دام صیادان افتاده بود پس از معاینه مشخص شد دچار بیماری انگلی است.
وی با اشاره به اینکه این فک دو سال سن دارد، افزود: پس از انجام اقدامات درمانی هم اکنون این فک آماده رهاسازی است که عصر امروز این امر در منطقه میانکاله و اعماق بالای هشت متر با حضور صیادی که فک را تحویل داده بود، انجام خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فک دیگری نیز در مرکز صید پاک فرید واقع در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان چند روز پیش به دام صیادان ماهیان خاویاری افتاده بود، بیان کرد: این فک نیز که ماده است به مرکز درمانی فک خزری تحویل داده شد.
این فعال محیط زیست بیان داشت: این فک نیز دچار بیماری انگلی بود و هم اکنون تحت مداوا قرار دارد که پیش بینی می شود این فک ظرف دو روز آینده در دریا رهاسازی شود.
شیرازی عنوان کرد: عملیات امداد و نجات فک های خزری به دام افتاده در تورهای صیادان تا پایان فصل صید در اوایل فرودین ماه همچنان ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، پیش از این، صیادانی که فک های خزری به تور آنها می افتاد، بدون اطلاع به مراکز محیط زیستی اقدام به کشتن آن می کردند اما هم اکنون با آموزش های انجام شده از طریق برگزاری کلاس های آموزشی برای صیادان، هر صیادی که فک به تورش وارد شود، بلافاصله با مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری تماس گرفته و فک را تحویل می دهد.
مسئول مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خززی خاطرنشان ساخت: در اقدامی جدید از ماهیگیران خواسته شده تا فکی که به تور آنها می افتد را نام گذاری کنند تا به این ترتیب بتوانیم ارتباط عاطفی بین صیاد با فک ایجاد کنیم تا نسبت به نجات فک های خزر بیش از پیش ترغیب شوند.
وی اظهار داشت: همچنین از صیادانی که فک را تحویل داده اند خواسته می شود تا در زمان رهاسازی فک حضور یابند تا بتوانند لذت نجات بخشی حیات وحش را کاملاً درک کنند.
شیرازی تاکید کرد: هم اکنون همکاری ماهیگیران با مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری بسیار افزایش یافته است که این امر در امر حفاظت از این تنها پستاندار دریای خزر بسیار امید بخش است.
به گفته وی، تمام فک های نجات یافته توسط مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری قبل از رهاسازی در دریا، پلاک گذاری می شوند.
این فعال محیط زیست ادامه داد: پلاک های فک های یافت شده در استان مازندران با پلاک قرمز رنگ، فک های نجات یافته در آبهای گیلان با پلاک سبز رنگ و فک های نجات یافته در استان گلستان با پلاک زرد رنگ از یکدیگر تفکیک داده می شوند.
وی بیان داشت: پشت پلاک ها نیز شماره فک و آدرس مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری حک شده تا درصورتی که آن فک دو مرتبه توسط صیاد دیگری شناسایی شد و یا لاشه آن در ساحلی دیده شده بتوانند آن را به مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری تحویل دهند.
شیرازی تاکید کرد: از زمان تاسیس مرکز درمانی و تحقیقاتی فک خزری تا کنون فرهنگ نجات فک های خزری در میان مردم استان های شمالی به ویژه صیادان بسیار افزایش یافته است.


 
آغاز پایش مرجان های خلیج فارس و دریای عمان
ساعت ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
آغاز پایش مرجان های خلیج فارس و دریای عمان
طی هفته جاری، پایش سفید شدگی مرجان های خلیج فارس و دریای عمان از سوی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آغاز خواهد شد.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مانا اظهار داشت: طی هفته جاری، پایش سفید شدگی مرجان های خلیج فارس و دریای عمان آغاز خواهد شد.
داوود میر شکار افزود: امسال نیز همچون سال گذشته گزارش هایی مبنی بر سفید شدگی مرجان های خلیج فارس و دریای عمان داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: به منظور بررسی میزان این سفیدشدگی، طی هفته جاری پایش های گسترده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان در نقاط مشخص انجام خواهد شد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: به همین منظور نیز کارشناسان محیط زیست دریایی استان های جنوبی کشور به نقاط تعیین شده جهت پایش و بررسی اعزام می شوند.
وی تصریح کرد: البته از سوی سازمان های مناطق آزاد کیش و قشم، پایش های اولیه در اطراف جزایر قشم و لارک صورت گرفته است.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان ساخت: پایش سفید شدگی مرجان های خلیج فارس و دریای عمان حدود دو ماه به طول خواهد انجامید.
به گفته وی، بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته پایش سفید شدگی مرجان ها در آبهای اطراف جزایر خارگ، خارگو، هندورابی، لارک ، منطقه حفاظت شده نای بند و آبهای ساحلی چابهار صورت خواهد گرفت.
میرشکار در ادامه گفته های خود بیان کرد: پس از انجام پایش و بررسی در خصوص میزان سفید شدگی مرجان ها و تعیین میزان سفید شدگی می توان نتایج پایش را در خصوص وضعیت سلامت مرجان های خلیج فارس و دریای عمان اعلام کرد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست گفت: امکان عملیات نجات بخشی برای مرجان های سفید شده وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان ساخت: دلیل اصلی سفید شدگی مرجان ها در سالهای اخیر افزایش دمای زمین است که باعث از بین رفتن مرجان ها می شود.
وی اذعان داشت: تنها راه حل مقابله با این معضل زیست محیطی این است که تمام مردم جهان با کاهش تولید کربن و جلوگیری از افزایش درجه حرارت زمین به حیات مرجان ها کمک کنند.
میرشکار با بیان اینکه سفید شدگی مرجان ها در تمام آبهای جهان زیاد شده است، یادآور شد: مرجان های خلیج فارس در مقایسه با سایر مرجان های دنیا در مقابل پدیده گرمایش زمین و سفید شدگی مقاومت بسیار بیشتری از خود نشان می دهند.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست،بیان کرد: افزایش ناگهانی دمای آب موجب سفیدشدگی مرجان ها می شود که طی سالهای اخیر در فصول شهریور و مهر ماه شاهد وقوع چنین پدیده ای هستیم.
وی تصریح کرد: البته این احتمال وجود دارد که با خنک تر شدن آب و هوا بخشی از مرجان های سفید شده به صورت مجدد احیا و به چرخه محیط زیست دریا وارد شوند.
به گفته وی، طی پایش های انجام شده در سال گذشته 43 درصد از مرجان های اطراف جزیره کیش، 50 درصد مرجان های چابهار و 70 درصد مرجانهای اطراف جزیره خارگ دچار سفیدشدگی شده بودند.

 
افزایش افسردگی در جهان و اثرات سوء آن بر اکوسیستم
ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٦   کلمات کلیدی: عمومی ،محیط زیست

شاید این تیتر به نوعی شبیه "آسمان را به زمین دوختن" باشه اما تحقیقاتی که در دانشگاه پورتس موث توسط دکتر آلکس فورد انجام شده ،واقعاً دلالت بر همین دوختن آسمون به زمین داره.

قرص فلوکستین از جمله داروهائیه که به عنوان داروی ضد افسردگی در جهان بسیار شناخته شده بوده و توسط پزشکان به وفور تجویز می شه.در سال 2002 حدود 26.3 میلیون نسخه فقط در انگلستان و ولز صادر شده که در اونا داروی فلوکستین تجویز شده .این وضعیت با رشد درصد افسردگی در جهان ،می تونه تا حدی به سایر نقاط دنیا هم تعمیم داده بشه.نگرانی اصلی هم از ورود پسماند های حاوی فلوکستین به آبهای آزاد اون هم از راه فاضلاب های شهریه.

داروهای افسردگی و از جمله فلوکستین،با هدف تأثیر گذاری بر میزان سروتونین خون (که کاهش اون موجب بروز افسردگی شناخته شده )طراحی و سنتز می شن.

اما افزایش سروتونین، اثرات فیزیولوژیک و متابولیک عمده ای بر سایر موجودات از جمله آبزیان و (در این مورد خاص) میگوها و سخت پوستان داره.در این زمینه تحقیقات بسیار زیادی انجام شده ولی یکی از تأثیرات افزایش سروتونین در میگوها  ،تمایل و گرایش این موجودات به نوره ، به اندازه ای که این گرایش پنج برابر بیش از میگوهایی بوده که در تیمارشون فلوکستین استفاده نشده.

گرایش بیشتر به نور به این معنیه که میگوهای در معرض فلوکستین،به احتمال بیشتری گرایش به نقاط کم عمق تر(که نور به میزان بالاتری یافت می شه) دارند جایی که احتمال حضورشکارچیان میگو هم بیشتر خواهد بود.

اما همه اینها به این معنیه که جمعیت میگوها بیشتر در خطر کاهشه و همین موضوع تعادل در زنجیره غذایی رو به هم می زنه.

ملاحظه کردید؟هنوز هم میشه آسمون رو به زمین دوخت!

(Science Daily  جولای 2010)


 
آلودگی هوا سطح اکسیژن اقیانوس‌ها را کاهش می‌دهد
ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۳/٦   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست

1464179781042_115540_web.jpg

اقلیم‌شناسان با بررسی دقیق اثر فعالیت‌های انسانی بر اقیانوس‌های جهان خبر از روند نگران کننده‌ای می‌دهند که می‌تواند بر سطح اکسیژن اقیانوس‌ها موثر باشد و زندگی موجودات ساکن این اکوسیستم‌ها را با خطر مواجه کند.

 به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- منطقه خراسان و به نقل از شبکه اخبار محیط زیست(ENN)، این مطالعه مبتنی بر مدلسازی که به تازگی از سوی محققان موسسه تحقیقات تکنولوژی جورجیا منتشر شده نشان می‌دهد چندین دهه انتقال آلودگی هوا از نواحی شرقی آسیا به سمت بزرگترین اقیانوس جهان یعنی اقیانوس آرام موجب به راه افتادن یک سری واکنش‌های زنجیره‌ای شده که در نهایت کاهش میزان اکسیژن در آب‌های استوایی اقیانوس آرام را در پی داشته است.

 دانشمندان می‌گویند نگرانی‌های فزاینده‌ای در خصوص تغییر سطح اکسیژن اقیانوس‌ها وجود دارد. یکی از دلایل کاهش اکسیژن اقیانوس‌ها گرم شدن محیط‌زیست است، چرا که آب گرم اکسیژن محلول کمتری در خود نگه می‌دارد، اما در نواحی استوایی اقیانوس آرام سطح اکسیژن بسیار سریعتر از آن کاهش یافته که بتوان تغییرات دما را به تنهایی عامل اصلی بروز آن دانست.

 محققان می‌گویند که آلودگی هوا ناشی از فعالیت‌های صنعتی سطح آهن و نیتروژن را در اقیانوس‌های دور از سواحل شرقی آسیا افزایش می‌دهد. این عناصر مواد غذایی کلیدی برای موجودات دریایی محسوب می‌شوند. جریان‌های اقیانوسی این عناصر را به نواحی استوایی حمل می‌کنند و در آن‌جا این مواد از سوی فیتوپلانکتون‌های فتوسنتزکننده مورد مصرف قرار می‌گیرند.

 این روند در نهایت منجر به کاهش سطح اکسیژن آب شده و حیات دیگر موجودات دریایی را به خطر می اندازد.

 آهن و نیتروژن بر اثر آلودگی هوا در نواحی دور از ساحل شرقی آسیا در این نواحی ته‌نشین می‌شوند و سپس توسط جریان‌های اقیانوسی به سایر مناطق اقیانوس راه می یابند و به نظر می‌رسد که آلودگی هوا عامل اصلی کاهش سطح اکسیژن در اقیانوس‌هاست.


 
مبارزه با توتیای دریایی در جزایر خارگ و خارگو آغاز می‌شود
ساعت ۳:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٢   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
به گزارش مارین نیوز، محمد امین طلاب رئیس اداره محیط زیست دریایی استان بوشهر صبح امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه جزایر خارگ و خارگو دارای نادرترین مرجان‌های دریایی است اظهار داشت: نادرترین زیست بوم‌های مرجانی دنیا  در جزایر خارگ و خارگو و محیط‌های پیرامونی مستقر است.
وی با بیان اینکه مرجان‌های دریایی در اعماق خلیج فارس  به وجود آمده‌اند تصریح کرد: زیست بوم‌های آبزیان در خلیج فارس محدوده جزیره خارگ و خارگو با افزایش جمعیت توتیاها در چند سال اخیر آرامش مرجان‌ها و محیط زیست دریایی را به تکاپو انداخته است.
رئیس  اداره محیط زیست دریایی استان بوشهر با بیان اینکه مهم‌ترین عوامل افزایش توتیای دریایی صید بی رویه است گفت: این مهم سبب شده ماهیانی که از توتیا تغذیه می‌کنند صید شوند و با از بین رفتن آنها جمعیت توتیا افزایش یافته است.
طلاب با بیان اینکه توتیا در حالت عادی از جلبک‌ها و بی‌مهرگان تغذیه می‌کند تاکید کرد: با افزایش جمعیت توتیای دریایی به مرجان‌ها که حالت نوزادگاهی برای آبزیان دارند، حمله و از آنها تغذیه می‌کنند.
وی، بزرگترین کلونی مرجانی خلیج فارس را مناطق مرجانی خارگ و خارگو دانست و گفت: هر سال به منظور بررسی وضع سلامت مرجان‌ها پایش‌هایی در این منطقه صورت می‌گیرد.
رئیس  اداره محیط زیست دریایی  استان بوشهر از اجرای طرح تحقیقاتی برای مبارزه با توتیای دریایی خبرداد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست طرحی تحقیقاتی برای مبارزه با توتیای دریایی در پژوهشکده دانشگاه خلیج فارس بوشهر آغاز کرد و اکنون مرحله نمونه برداری آن پایان یافته است.
طلاب از اشاره به مبارزه با توتیای دریایی در جزایر خارگ و خارگو تصریح کرد: به زودی با اعلام نتیجه نمونه برداری مبارزه با توتیاها آغاز می‌شود و در صورت پیشرفت سریع کارها،  حدود پنج سال طول می‌کشد تا زیست بوم تعادل خود را باز یابد.

 
کشف لاشه دلفین پورپویز در خارگ
ساعت ٧:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٢٠   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
کشف لاشه دلفین پورپویز در خارگ
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ماموران محیط زیست خارگ لاشه یک قطعه دلفین پورپویز که با گرفتار شدن در تور صیادی خفه شده بود را کشف کردند.
به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، حسین دلشب ضمن تایید این خبر گفت: مامورین اداره حفاظت محیط زیست خارگ در راستای پایش روزانه مناطق ساحلی در هنگام گشت زنی در اسکله صیادی خارگ با لاشه یک قطعه دلفین برخورد کردند که بعد از بررسی های به عمل آمده مشخص شد که این دلفین از گونه پورپویز بوده و متاسفانه بدلیل گیرافتادن در تور صیادی خفه شده است و به دلیل تعفن شدید لاشه امکان نمونه برداری از لاشه میسر نشد.
وی عنوان کرد: دلفین ها از گونه های آبزی پستاندار و دارای شش هستند که حتما برای تنفس باید به سطح آب آمده و در صورت گرفتار شدن در زیر آب حدود ۳۰ دقیقه دوام آورده و سپس دچار خفگی می شوند .
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهردر ادامه با اشاره به اینکه دلفین پورپویز کوچکترین عضو راسته نهنگ ها است، بیان کرد: مشخصه اصلی این حیوان نداشتن باله پشتی و پوزه کوتاه و پهن است. دندان ها نیز پهن و دارای سه برجستگی است در صورتی که دندان دلفین ها تیز و فاقد برجستگی هستند.
وی افزود: رنگ قسمت بالای بدن خاکستری روشن با کمی آبی، زیر بدن روشن تر است ولی به مجرد مردن رنگش تیره می شود. در وسط پشت این حیوان نوار برجسته تیره رنگی وجود دارد، همچنین گاهی اوقات ناحیه سفید رنگی در اطراف دهان مشاهده می شود .
دلشب درباره زیستگاه این آبزی گفت: در ایران معمولا در مناطق ساحلی ، تالاب های شور، رودخانه های بزرگ ، مصب ها و جنگل های حرا واقع در خلیج فارس و دریای عمان و در حال حاضر بیشترین تعداد در مناطق ساحلی جزیره قشم به خصوص منطقه حفاظت شده حرا مشاهده می شود و با توجه به اینکه این نوع دلفین از گونه های حاضر در جنوب خلیج فارس است، برای اولین بار است که در منطقه خارگ مشاهده می شود.
وی بیان کرد: دلفین ها به منظور تغذیه از ماهیها به دنبال دسته های ماهی حرکت کرده و در تورهای صیادان گرفتار می شوند و در صورتی که به موقع نجات پیدا نکنند بدلیل کمبود اکسیژن دچار خفگی می شوند. در حال حاضر بزرگ ترین تهدید برای این جانور مثل سایر جانوران دیگر انسان ها هستند، شکار غیرقانونی، بیماری های واگیر دار و آلودگی آب از تاثیرات مخربی است که انسان ها بر این جانور گذاشته اند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ضمن توصیه به صیادان افزود: از صیادان انتظار می رود تا با رعایت مسایل محیط زیستی نسبت به صید و صیادی در دریا اقدام کنند و در صورت مواجه با لاک پشتان و دلفین های گرفتار در تورهایشان با آرامش نسبت به رهاسازی حیوان در دریا اقدام کنند و در صورت امکان با ادارات حفاظت محیط زیست مناطق مربوطه هماهنگی لازم را به عمل آورند.

 
جنگل‌های حرا تهدید می‌شوند
ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
جنگل‌های حرا تهدید می‌شوند
رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور، اجرای طرح های فاقد مطالعات زیست محیطی در هرمزگان را تهدیدی برای جنگل‌های حرای این استان دانست.
به گزارش خبرنگار مانا از هرمزگان، فریبرزغیبی در حاشیه بازدید از جنگل‌های حرا از توسعه 11 هزار هکتاری این جنگل‌ها در استان با توجه به برنامه ششم توسعه خبرداد اظهار کرد: توسعه صنایع نفتی در جنوب کشور به ویژه در منطقه عسلویه تهدیدی برای این جنگل‌ها است.
وی افزود: ایجاد جنگل‌های حرا در سطح 20 هکتار در منطقه عسلویه از توافقات یکی از شرکت‌های نفتی در این منطقه است.
رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور از کاهش هزینه‌های احیاء، حفظ و توسعه جنگل‌های حرا با مشارکت جوامع محلی خبرداد و گفت: سال گذشته یک میلیون و 500 هزار تومان برای هر هکتار عملیات احیاء، حفظ و کاشت نهال‌های حرا به جوامع محلی پرداخت شد.
وی در خصوص نحوه مشارکت جوامع محلی در حفظ، احیاء و توسعه جنگل‌های دست کاشت حرا ابرازداشت: تمام مراحل تولید و کاشت از جمله جمع آوری بذرها، انتقال آن به گلدان‌ها، پرورش و کاشت آن در بستر رسوبات سواحل توسط جوامع محلی انجام می‌گیرد.
این مقام مسئول به اعتبار 220 میلیارد ریالی مورد نیاز اجرای طرح مزبور اشاره و بیان کرد: بر اساس سند ملی توسعه جنگل‌های حرا و با مشارکت مردم، 11 هزار هکتار به سطح این جنگل‌ها در جنوب کشور افزوده می‌شود.
وی از تدوین سند ملی توسعه جنگل‌های حرا یا مانگرو در سال 87 خبرداد و بیان‌ داشت: به موجب این سند مقرر شد طی برنامه پنجم توسعه و با مشارکت مردم، 18هزار هکتار به جنگل های حرا اضافه شود که به دلیل کمبود اعتبارات تنها نزدیک به هفت هزار هکتار از این جنگل ها احیا، بازسازی و توسعه یافت.
حفاظت و توسعه پایدار جنگل‌های حرا متناسب با جوامع محلی و شناسایی جنگل‌ها و مناطق قابل توسعه درختان حرا را از جمله موارد مورد تاکید در این سند ملی عنوان‌ کرد.
غیبی با اشاره به ویژگی‌ها و مزیت‌های جنگل‌های حرا، طبیعت گردی، کاهش آلودگی در منطقه خلیج فارس، تنوع زیستی، ایجاد کانون های زادآوری و تکثیر طبیعی آبزیان به ویژه ماهی و میگو و کمک به معیشت مردم بومی سواحل جنوب کشور را از جمله این ویژگی‌ها ذکرکرد.
وی با اشاره به نقش مهم جنگل‌های حرا در حفاظت از سواحل و فرسایش خاک تصریح کرد: اجرای طرح‌های عمرانی بدون مطالعات زیست محیطی مانند احداث اسکله‌ها، رفت و آمد کشتی‌ها و نشست گازوئیل و مواد نفتی توسط کشتی‌ها و لنج‌ها، می‌تواند حیات جنگل‌های حرا را به مخاطره بیاندازد.
غیبی از تغییرات اقلیمی و خشکسالی ها در استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به عنوان رویشگاه‌های درختان حرا را از مهم‌ترین تهدید‌ها برای جنگل‌های حرا یادکرد.
رئیس مرکز جنگل‌های خارج از شمال کشور، حیات جنگل‌های حرا را وابسته به رسوبات حاصله از سیلاب‌ها دانست و گفت: سیلاب‌ها، شوری آب را تغییر داده و با غنای گل و لای، بستر تکثیر درختان را ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به وسعت 30 هزار هکتاری سواحل سه استان بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان تصریح‌کرد: از این رقم، قریب به 20 هزار هکتار از جنگل‌های حرا در استان هرمزگان واقع شده است.
غیبی با اشاره وجود دو گونه درختان حرا و چندل در جنگل های حرا در سواحل جنوبی کشور، گفت: درختان حرا از گونه غالب در این جنگل هاست که تقریبا بیش از 95 درصد پوشش گیاهی را شامل می‌شوند.

 
پایش لاک پشت های سبز سواحل عمان؛ به زودی
ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٩   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
پایش لاک پشت های سبز سواحل عمان؛ به زودی
معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در صدد است تا با همکاری با سازمان های مردم نهاد و دانشگاه های کشور نسبت به تشکیل گروه های تخصصی پایش لاک پشت های دریایی اقدام کند.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار مانا گفت: تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی در سواحل جنوبی کشور از نیمه اسفند ماه سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
داوود میرشکار افزود: هر ساله تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی و تولد بچه لاک پشت ها تا اواسط تیرماه امسال ادامه خواهد داشت.
پایش لاک پشت های پوزه عقابی در جزایر بوشهر                                
وی در ادامه بیان داشت: هم اکنون به منظور بررسی وضعیت تخم گذاری لاک پشت های پوزه عقابی ، تیم کارشناسی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به استان بوشهر اعزام شده اند.                                              
وی یادآور شد: این تیم به همراه انجمن طرح سرزمین در حال بررسی وضعیت لاک پشت های عقابی در استان بوشهر هستند.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست اذعان داشت: بررسی وضعیت پارک ملی دریایی نخیلو در استان بوشهر از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به گفته وی، این پارک دریایی به دلیل شرایط مناسب زیستی و بکر بودن، هر ساله میزبان تعداد زیادی لاک پشت دریایی برای تخم گذاری است.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین از پایش لاک پشت های دریایی در جزایر ام الگرم در استان بوشهر خبر داد.
موفقیت پروژه حفاظت از لاک پشت های پوزه عقابی در سواحل قشم 
میر شکار عنوان کرد: همچنین پایش لاک پشت های پوزه عقابی در سواحل شیب دراز جزیره قشم چندین سال است که با همکاری منطقه آزاد قشم و سازمان های مردم نهاد انجام می شود.
وی تاکید کرد: پایش لاک پشت های پوزه عقابی در زمان تخم گذاری لاک پشت ها در سواحل شیب دراز قشم بسیار موفقیت آمیز بوده است.
وی عنوان کرد: با این اقدام محیط زیستی که با همکاری بومیان جزیره صورت گرفته است، گامی مهمی در راستای حفاظت از این گونه دریایی در معرض انقراض برداشت شده است.
میر شکار در ادامه بیانات خود به پایش لاک پشت های سبز در سواحل عمان اشاره کرد و گفت: به زودی فصل تخم گذاری لاک پشت های سبز نیز آغاز می شود.
وی خاطرنشان ساخت: لاک پشت های سبز عمدتاً برای تخم گذاری به سواحل عمان در استان سیستان و بلوچستان وارد می شوند.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: هر ساله پایش لاک پشت های سبز در سواحل دریای عمان تا مرز استان سیستان و بلوچستان با پاکستان انجام می شود.
وی اذعان داشت: هم اکنون در حال فراهم کردن مقدمات لازم برای پایش لاک پشت های سبز در سواحل عمان هستیم که به زودی آغاز خواهد شد.
به گفته میرشکار، پروژه پایش لاک پشت های سبزبا همکاری دانشگاه آزاد چابهار و سازمان های مردم نهاد انجام می شود.
وی اظهار امیدواری کرد: منطقه آزاد چابهار نیز در تامین منابع مالی این پروژه، حمایت های لازم را از تیم پایش لاک پشت های سبز انجام دهد.
مطالعه وضعیت زیستی لاک پشت های دریایی در خلیج فارس
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: همچنین در صدد هستیم با همکاری wwf مطالعات جامع در خصوص وضعیت زیستی لاک پشت های پوزه عقابی و سبز را در خلیج فارس انجام دهیم.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در صدد است تا با همکاری با سازمان های مردم نهاد و دانشگاه های کشور نسبت به تشکیل گروه های تخصصی پایش لاک پشت های دریایی اقدام کند.
وی گفت: به این ترتیب می توانیم کمبود منابع مالی و انسانی را در پایش های زیست محیطی تا حدود زیادی جبران کنیم.

 
ورود فاضلاب بدون تصفیه از شهرهای استان بوشهر به خلیج فارس
ساعت ٧:٤۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٤   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست

حسین دلشب

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: در استان بوشهر ۱۴ شهر ساحلی داریم که در بسیاری از شهرها، فاضلاب آنها یا به آب‌های زیرزمینی می‌رود و یا اینکه بدون تصفیه وارد خلیج فارس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب ظهر شنبه در دومین همایش «خلیج فارس، محیط زیست و مردم» اظهار داشت: خلیج فارس در ابعاد مختلف دارای اهمیت بسیار زیادی است و از این رو با چالش‌های زیست‌محیطی مختلفی نیز روبرو است.

وی با اشاره به کاهش ذخایر آبزیان در خلیج فارس، خاطرنشان کرد: تغییرات آب و هوا و گرم شدن هوا، ورود فاضلاب‌های انسانی به خلیج فارس، تخلیه سموم شیمیایی و تخریب سواحل بر اثر ساخت و سازهای در محدوده سواحل از جمله چالش‌های خلیج فارس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: در استان بوشهر ۱۴ شهر ساحلی داریم که به‌جز شهرهای بوشهر، گناوه و دیلم، در دیگر شهرها وضعیت فاضلاب خوبی را شاهد نیستیم و فاضلاب آنها یا به آب‌های زیرزمینی می‌رود و یا اینکه بدون تصفیه وارد خلیج فارس می‌شود.

وی از استحصال زمین و ورود پسماندهای زائد به دریا به عنوان دیگر چالش‌های خلیج فارس نام برد و بیان کرد: برخی از مواد آلوده و سموم کشاورزی نیز به‌صورت مستقیم از طریق آب‌های جاری وارد خلیج فارس می‌شود.

دلشب اضافه کرد: از دیگر چالش‌ها در خلیج فارس می‌توان به آلودگی سکوهای نفتی، سوانح دریایی، تردد شناورها، لایروبی‌های بی‌ضابطه، آلودگی صوتی کشتی‌ها، عملیات استخراج و اکتشاف نفت و آلودگی جوی ناشی از تردد کشتی‌ها اشاره کرد.

وی بر لزوم تلاش ویژه برای ساماندهی مناطق دریایی تاکید کرد و افزود: تلاش داریم که با جلب مشارکت‌های جوامع محلی در زمینه پیشگیری و کاهش آلودگی‌های دریایی حرکت کنیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر افزود: ارتقای شاخص‌های محیط زیست دریایی، تهیه و اجرای مدیریت یکپارچه محیط زیست، ساماندهی سواحل و مدیریت فعالیت‌های توسعه‌ای در سواحل را در دستور کار داریم.


 
«کشتی رافائل» زیستگاه جانواران می شود یا خوراک ذوب آهن
ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳   کلمات کلیدی: رافائل ،محیط زیست

«کشتی رافائل» زیستگاه جانواران می شود یا خوراک ذوب آهن+تصاویر

به گزارش افکارنیوز، کشتی 270 متری رافائل که در دهه 60 میلادی ساخته شده بود، توسط چند ایرانی ثروتمند با قیمتی به مبلغ 2میلیون‌دلار از ایتالیایی‌ها خریده شد در حالی که چندین برابر این قیمت، ارزش داشت، ایتالیایی ها به خاطر مشکلات اقتصادی حاکم بر کشورشان، ناگزیر به فروش شدند.

 این کشتی تجملاتی با 60 متر پهنا و گنجایش 1800 مسافر، یک شهرک تفریحی تجملاتی، با 6 استخر مخصوص کودکان و بزرگسالان و 750 کابین به صورت سوییت‌های بزرگ و کوچک که حمام‌هایش با مرمرهای گرانبهای ایتالیا پوشیده شده بود.

 رافائل با 18 آسانسور در طبقات مختلف،30سالن برای برگزاری جشن‌ها، میهمانی‌ها و اجرای نمایش‌ها و چند باشگاه ورزشی برای پرورش‌اندام و برگزاری مسابقات درنظر گرفته شده بود.

عبداله گل‌افشان کاپیتان پایلوت 84 ساله ایرانی، از ورود کشتی مسافری- تفریحی «رافائل» تا بمباران آن توسط هواپیمای عراقی در زمان جنگ تحمیلی و فروماندنش در آب را یادآور می شود: هدف از خرید چنین کشتی‌ای این بود که در یکی از جزایر ایران مستقر شود تا جاذبه‌ای برای جهانگردان خارجی از جمله ثروتمندان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس شود که برای مدتی از امکانات تفریحی آن استفاده کنند.

 کشتی رافائل در خلیج فارس آرامگاه زیستمندان خواهد بود یا خوراک ذوب آهن

 کشتی تفریحی رافائل پس از خرید از بندر جنوا در ایتالیا به سوی آب‌های خلیج‌فارس حرکت کرد تا به طور موقت‌ در بندر بوشهر لنگر بیندازد. در بهار ۱۳۵۶ رافائل با۵۰ خدمه ی ایتالیایی و با افزایش ظرفیت در حد سکنای ۱۸۰۰ نفر به عنوان یک هتل در بندر بوشهر پهلو گرفت اما این کشتی سرانجام خوشی نداشت و مورد اصابت موشک‌های هواپیماهای عراقی قرار گرفته و روز پنجشنبه ۲۶ آبان ۱۳۶۲هواپیماهای عراقی بالاخره در گرماگرم بمباران خارک و بوشهر آن را هدف موشک قرار داده و به آن آسیب جدی وارد کردند به حدی که رافائل تا نیمه در آب های کم عمق ساحلی لنگرگاه بوشهر فرورفت.

 به همین دلیل کشتی را توسط یک یدک کش هزار متر در کنار ساحل جابجا کردند، چیزی نگذشت که یک کشتی باری به نام ایران سلام (ایران سیام) ناگهان به صورت اتفاقی با آن برخورد کرد و به بدنه اش آسیب جدی رساند و کاری را که هواپیماهای عراقی آغازش کرده بودند تمام کرد؛ رافائل کاملا در اعماق خلیج فارس غرق شد.

 در حال حاضر کشتی رافائل در ساحل بوشهر دیده نمی شود و زیر۷ متر آب، در فاصله دو کیلومتری نیروگاه اتمی قرار گرفته است و بعد از سال ها، خبر می رسد مسوولین تصمیم دارند آن را از سواحل بوشهر خارج کنند البته نه برای احیا بلکه سفری دیگر در پیش است؛ مقصد نهایی ذوب آهن اصفهان است.

کشتی رافائل

جا به جایی کشتی رافائل مجوز ارزیابی زیست محیطی را دریافت نکرده

 محمد درویش مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست در اینباره به خبرگزاری دانا گفت: معاونت دریایی سازمان محیط زیست در نامه ای به طور رسمی مخالفت خود را درخصوص جا به جایی کشتی رافائل از بندر بوشهر به نیروی دریایی اعلام کرده است. وی با بیان این نکته که پروژه بیرون آوردن کشتی رافائل از آب های خلیج فارس ارزیابی زیست محیطی را دریافت نکرده است، ادامه می دهد این طرح متوقف است اما گویا مسوولان نیروی دریایی قانع نشده اند.

کشتی رافائل

 ارزش سازه کشتی رافائل دست‌کم پنج برابر هزینه‌ای بالاکشیدن آن است

 درویش دلیل پافشاری نیروی دریایی برای خروج کشتی افسانه ای را ارزشمندی فلزات به کار رفته که بالغ بر 30 میلیارد تومان برآورد شده است عنوان کرد که بر اساس برآوردهای انجام گرفته، هزینه بیرون کشیدن رافائل از دل دریا حدود 5 میلیارد تومان پیش بینی شده است، که با این برآورد درآمد برهزینه پیشی می گیرد.

 رافائل مامنی برای زیستمندان خلیج فارس

 اما مدیر دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست ارزش اکوسیستمی این سازه را که پس از گذشت 30 سال تبدیل که به یک اکوسیستم مصنوعی شده بیش از 30 میلیارد دانست و گفت: باید برای برآورد ارزش این کشتی غرق شده ارزش اکوسیستمی خلیج فارس را در نظر بگیریم، چراکه با تبدیل شدن به یک اکوسیستم مصنوعی برای زیستمندان دریایی و به تدریج مرجان‌ها بر بدنه آن جای گرفته اند.

سازه های مصنوعی زیر آب جاذبه های اکوتوریسم دارند

 وی معتقد است: میلیون‌ها ماهی، گیاه آبزی هم در آن رشد و نمو کرده و چهره‌ای متفاوت، رازآلود و یگانه به آن بخشیده‌اند؛ به نحوی که خود تبدیل به یکی از جلوه‌ها و جذابیت‌های بوم‌گردی (اکوتوریسم) زیر آب برای غواصان علاقه‌مند شده و می‌تواند علاوه برای دانشمندان و پژوهشگران شیلات و محیط زیست دریایی از این منظر هم پولساز باشد. مهم‌تر آن که وجود این لاشه‌ی غول پیکر در زیرآب، اجازه نمی‌دهد تا صیادان سودجو با استفاده از روشی غیرقانونی و مهلک به نام ترال، تمامی اندوخته‌ی جانوری و گیاهی کف بستر خلیج فارس در این ناحیه را از میان بردارند.

 وی به تجربه های موفق کشورهای همجوار مثل امارات در این زمینه اشاره کرد تصریح کرد: در دبی تکه هایی مصنوعی از کشتی ساخته و در دریا رها می کنند تا بر جاذبه های تفریحی زیر دریای خود بیافزایند، درویش با بیان این نکته که این روش در همه نقاط دریایی جهان انجام می شود و ضربه ای به حیات دریایی وارد نمی شود تصریح کرد: چنین سازه هایی با ایجاد اکوسیستم مصنوعی برای ماهی ها و مرجان ها نه تنها خطر آفرین نیست که مفید هم هست.

 مدیر دفتر مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست از اجرای چنین طرحی در جزیره کیش توسط منطقه آزاد کیش با همکاری سازمان محیط زیست خبر داد و ادامه داد: در جزیره کیش مجسمه هایی ساخته در سطح دریا رهاسازی شده تا فشار از روی سواحل آسیب پذیر مرجانی برداشته شود و جاذبه های گردشگری زیر دریا و غواصی هم افزایش یابد.

محیط زیست و صیادان مخالفند اما سازمان بنادر تعیین تکلیف خواهد کرد

 محمدرضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریایی نیز در گفت و گو با خبرنگار دانا با بیان اینکه این کشتی پس از سال ها یک زیستگاه مصنوعی را به وجود آورده است گفت: وقتی صیادان خبر انتقال رافائل را شنیدند مخالفت کردند، چون ماهی های زیادی در این منطقه متمرکز شده اند که صید آن ها رارونق می دهند.

 وی معتقد است: با وجود مخالفت های صیادان و دوستدران محیط زیست باید از بعد ایمنی تردد و کشتی رانی نیز به این مساله نگاه کرد،بر اساس رای و نظر سازمان بنادرو کشتی رانی، اگر این کشتی ایمنی تردد شناورها را دچار مشکل کند خروج آن اجباری است.

بیرون کشیدن کشتی غرق‌شده رافائل توجیه زیست‌محیطی ندارد

حسین دلشب مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر نیز در نشست خبری اخیر خود در مورد وضعیت کشتی غرق‌شده رافائل که زیستگاه آبزیان شده است، اظهار داشت: در این موضوع اقدامات متعددی انجام دادیم، سازمانی که بخواهد از ضایعات کشتی غرق‌شده رافائل استفاده کند باید از اداره کل بنادر و دریانوردی مجوز بگیرد و اداره‌کل بندر نیز باید استعلام لازم را محیط‌زیست اخذ کند اما هیچ استعلامی از محیط‌زیست در مورد این کشتی نشده است.

دلشب ادامه داد: کشتی رافائل که برای مردم بوشهر خاطره‌انگیز است اکنون یک زیستگاه با ارزش و میراثی خاطره آمیز برای استان بوشهر است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر تأکید کرد: بیرون آوردن کشتی رافائل از اعماق دریا هیچ توجیه زیست‌محیطی ندارد و برای این کار باید مجوز از محیط‌زیست اخذ شود اما تاکنون اقدامی در این زمینه نشده است.

وی گفت: از همان ابتدای مطرح‌شدن این موضوع، محیط‌زیست مخالفت خود را اعلام کرده بود.

به گزارش «گام نیوز» رافائل در اعماق خلیج‌فارس غرق شد و مورد هجوم عده‌ای از غواصان محلی واقع شد. عده‌ای از این افراد که خبر از گنجینه‌های درون کشتی داشتند، آثار گرانبها و هنری‌ای که هنوز در کابین‌ها و سالن اجتماعات کشتی و رستوران‌هایش باقی‌مانده بود را به یغما بردند و حالا هر از گاهی خروج این کشتی از اعماق آب خبرساز می‌شود.


 
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اقیانوس شناسی و نداجا
ساعت ۱:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین اقیانوس شناسی و نداجا
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی از انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک با نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش مانا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، در این تفاهم نامه که به امضای امیر دریادار دکتر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و دکتر حاجی زاده ذاکر رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی رسیده است، طرفین در حوزه های علمی، آموزشی و تحقیقاتی همکاری مشترک انجام می دهند.
بر اساس این گزارش، همکاری در اجرای پروژه های دریایی و اندازه گیری های میدانی، تهیه بانک اطلاعاتی دریایی کشور، همکاری در انتقال دانش و فناوری های نوین تحقیقات دریایی به کشور، همکاری در برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های تحصیلات تکمیلی، همکاری در ارتقای فرهنگ دریایی کشور و همچنین پشتیبانی از ناوگان تحقیقات دریایی اقیانوس شناسی پژوهشگاه، از اهم مفاد این تفاهم نامه عنوان شد.
این تفاهم نامه در دو نسخه و چهار ماده تنظیم شده است و به مدت پنج سال اعتبار دارد.

 
لایروبی خورهای دریایی؛ تهدید جدی برای آبزیان
ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱۳   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
لایروبی خورهای دریایی؛ تهدید جدی برای آبزیان
معاون محیط‌ زیست دریایی رئیس سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: 90 درصد گونه‌های آبزی که ارزش اقتصادی دارند در خورها زیست می‌کنند و هرگونه لایروبی خورها، تهدیدی برای آبزیان است.
به گزارش خبرنگار مانا از بوشهر، پروین فرشچی در همایش خلیج‌فارس، محیط‌ زیست در بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر از جایگاه مهمی در خلیج فارس برخوردار است اظهار داشت: ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه خلیج فارس باید بیش از پیش تبیین و ارائه شود.
وی با اشاره به اینکه 11 جزیره مسکونی در ایران داریم اما هیچ شناختی زیست‌محیطی در مورد این 11 جزیره وجود ندارد بیان کرد: در همین ارتباط شناسنامه زیست‌محیطی جزایر ایران تدوین خواهد شد ضمن اینکه تدوین سند توسعه فناوری گردشگری دریایی نیز ضروری است.
معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست با تاکید بر پایش منظم پایش‌های زیست‌محیطی دریایی گفت: به‌منظور بررسی منظم محیط‌ زیست دریایی کشور، باید تقسیم‌بندی فضایی برای استان‌ها داشته باشیم.
فرشچی با تاکید بر هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دریایی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای اظهار داشت: بین نهادها و ارگان‌های دریایی حتماً باید هماهنگی فرا بخشی بهبود یابد چرا که در 6 سال آینده 70 درصد توسعه در استان‌های ساحلی صورت می‌گیرد.
وی افزود: اگر آمادگی لازم برای توسعه نداشته باشیم وضعیت محیط‌ زیست از این بدتر خواهد شد.
معاون سازمان حفاظت محیط‌ زیست گفت: یک معظل بزرگ در استان بوشهر این است که بین نهادهای دولتی درزمینهٔ حفاظت از محیط‌ زیست دریایی، توافق و همکاری مستقیم وجود ندارد.
فرشچی اظهار داشت: با توجه به لایروبی خورها در بوشهر، 90 درصد گونه‌های آبزی که ارزش اقتصادی دارند در این خورها زندگی می‌کنند و هرگونه تهدید خورها، تهدیدی برای آبزیان است.
وی بیان داشت: هیچ توسعه‌ای در مناطق ساحلی بدون مطالعه و جانمایی و مجوز در کنار ملاحظات زیست‌محیطی نباید صورت گیرد.
معاون سازمان حفاظت محیط‌ زیست خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری زیست‌محیطی در کشور وجود ندارد یعنی سرمایه‌گذاری روی صنایعی که حامی محیط‌ زیست است به‌خوبی صورت نمی‌گیرد.

 
تولید روغن موتور پایه گیاهی در ایران آغاز شد
ساعت ٤:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٢   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
مدیرعامل شرکت نفت ایرانول گفت: برای نخستین بار در خاورمیانه روغن موتور پایه گیاهی با کاهش آلایندگی 80 تا 83 درصدی محیط زیست در ایران تولید و عرضه شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس عیسی اسحاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به اولین کشور تولیدکننده روغن موتور پایه گیاهی تبدیل شده است، گفت: بر این اساس برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه تولید روغن موتور با کاهش آلایندگی 80 تا 83 درصدی محیط زیست تولید و عرضه شده است.

وی با اعلام اینکه روغن موتور پایه گیاهی تترا که برای نخستین بار توسط متخصصان داخلی در واحد تحقیق و توسعه شرکت نفت ایرانول تولید شد علاوه بر کاهش آلایندگی هوا، مصرف سوخت و کاهش مصرف روغن موجب افزایش طول عمر موتور و صرفه اقتصادی مصرف کننده می شود افزود:‌ 70 درصد از این روغن، روغن پایه ای است که در پالایشگاه خودمان تولید می کنیم و 30 درصد دیگر را که روغن گیاهی پالم است از داخل کشور تهیه و با ترکیب افزودنی ها این روغن پایه گیاهی را تولید می کنیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه حدود 8 ماه جهت فرمولاسیون و تولید روغن موتور پایه گیاهی طول کشید گفت: این روغن در هر 10 هزار کیلومتر ،‌موجب 5 درصد کاهش مصرف سوخت می شود که این یعنی آلودگی کمتر محیط زیست.

اسحاقی تصریح کرد:‌ روغن موتور پایه گیاهی از نظر قیمت تمام شده در حد همان روغن موتورهای غیر پایه گیاهی است اما با توجه به کاهش مصرف سوخت و روغن،‌در بلند مدت موجب افزایش طول عمر موتور می شود.

وی با بیان اینکه از هم اکنون تولید انبوه این روغن را آغاز کرده ایم گفت:  پیش بینی ما این است که به علت سازگاری این روغن با محیط زیست از آن استقبال خوبی شود.

به گفته مدیرعامل شرکت نفت ایرانول برای تولید این روغن مشکلی نداریم و اگر مصرف کنندگان از آن استقبال کنند ما هم نیاز داخل کشور به این نوع روغن را تامین خواهیم کرد؛ ضمن اینکه هم اکنون درخواست های زیادی از دیگر کشورها برای دریافت این روغن داریم.

وی با بیان اینکه در یک یا دوسال آینده ذائقه خودروها به سمت مصرف روغن های پایه گیاهی تغییر خواهد کرد تاکید کرد:‌ البته فرهنگ سازی در استقبال مردم از این روغن موثر خواهد بود ضمن اینکه بعد از تولید انبوه این روغن، تقاضای افزایش تعرفه واردات این نوع روغن ها را ارائه خواهیم کرد تا از واردات آن جلوگیری شود.

حمیدرضا اسکندری مجری طرح تولید روغن موتور پایه گیاهی هم گفت: این روغن به علت کاهش دادن ضریب اصطکاک موجب کاهش 50 درصدی سایش در موتور می شود که در افزایش طول عمر موتور موثر است.

وی افزود: روغن پایه گیاهی به علت داشتن نقطه دود بالا موجب می شود دودی در موتور ایجاد نشود ضمن اینکه این روغن تبخیر نخواهد داشت که این مزیت موجب روانکاری بهتر می شود.

اسکندری با بیان اینکه تولید این روغن با استفاده از توان داخلی 50 میلیون هزینه داشته است گفت:‌ البته ما مواد اولیه و دانش و فرآیند تولید را در اختیار داشتیم و از آنجا که  مواد اولیه را در داخل مجموعه خود تولید می کنیم نمونه روغن پایه گیاهی تولید شده ما در مقایسه با  نمونه خارجی قیمت کمتری خواهد داشت و این مزیت رقابتی روغن ما است.

وی گفت:هم اکنون معروفترین روغنهای پایه گیاهی دنیا را کشورهای آمریکا و آلمان تولید می کنند که ما هم از نظر کیفیت و رقابت محصولات تولیدی با آنها برابری می کنیم.


 
انجام نمونه برداری از سفره ماهیان تلف شده در قشم
ساعت ٤:۱۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٢   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
احتمال مرگ 150 سفره ماهی توسط صیادان شیلات/انجام نمونه برداری از سفره ماهیان تلف شده در قشم
احتمال می رود مرگ 150 سفره ماهی در سواحل جزیره قشم به دلیل فعالیت های شیلاتی و رهاسازی آنها توسط صیادان رخ داده باشد.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مانا در خصوص مرگ سفره ماهیان در سواحل جزایر ناز جزیره قشم گفت: گزارش های ارسال شده به سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه، حاکی از مرگ حجم انبوهی از سفره ماهیان در سواحل جزیره قشم بود.                                                    
داوود میرشکار افزود: پس از ارسال این گزارش ها، بلافاصله تیم کارشناسی از سوی دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی برای بررسی دقیق موضوع به جزیره قشم اعزام شد.                                                                                           
وی با بی سابقه دانستن مرگ دسته جمعی سفره ماهیان در خلیج فارس، خاطرنشان ساخت: بررسی های اولیه نشان داد که تعداد سفره ماهیان به گل نشسته، 150 عدد است.                                                                                      
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: پس از انجام بررسی های میدانی، نمونه برداری از ماهیان تلف شده برای انجام آزمایش های لازم انجام شد.                                                                                                                                         
وی تاکید کرد: این نمونه ها هم اکنون در آزمایشگاه در حال بررسی است تا بتوان به این وسیله دلیل مرگ و میر سفره ماهیان را مشخص کرد.
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: با توجه به اینکه در این مرگ گروهی سفره ماهیان، سایر گونه های کف زی حضور نداشتند، احتمال مرگ آنها به وسیله آلودگی نفتی و یا غیر نفتی بسیار اندک است.                            
میر شکار اظهار داشت: احتمال می رود مرگ 150 سفره ماهی در سواحل جزیره قشم به دلیل، فعالیت های شیلاتی رخ داده باشد.                   
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: این احتمال وجود دارد که سفره ماهیان در تورهای ترال که در کف آب کشیده می شود به دام افتاده باشند و از آنجا که از نظر غذایی ارزشی ندارند، توسط صیادان در آبها رها شده اند.                         
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد: نتیجه قطعی در خصوص دلیل مرگ سفره ماهیان، پس از اتمام بررسی ها در آزمایشگاه مشخص خواهد شد.                                                                                                                                                                                                        
وی اذعان داشت: در صورتی که مشخص شود دلیل مرگ این گونه ماهیان کف زی، مسمومیت ناشی از آلودگی بوده است، مطالعات و بررسی های دقیق تر جهت شناسایی نوع آلودگی انجام خواهد شد.                                                                                     
مدیر کل دفتر سواحل و زیست بوم های دریایی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار داشت: اگر مشخص شود دلیل مرگ سفره ماهیان به فعالیت های شیلاتی مرتبط بوده است، به طور قطع جلساتی با مقامات سازمان شیلات ایران جهت پیگیری موضوع برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد: مسئولان محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم با تیم کارشناسی محیط زیست اعزام شده از سازمان حفاظت محیط زیست همکاری دارند.
میرشکار اظهار امیدواری کرد: هر چه سریعتر نتایج نمونه برداری های صورت گرفته مشخص و دلیل مرگ این آبزیان اعلام شود.

 
مرگ هزاران سفره ماهی در سواحل جزایر ناز
ساعت ٦:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/۱٠   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست

به گزارش رکنى نیوز ؛ در کمتر از دو ساعت و با بررسى هاى میدانى و به طور اتفاقى عاملان مرگ صدها سفره ماهى توسط خبرنگار رکنى نیوز شناسایى و علت تلف شدن سفره ماهى هارا از زبان عاملان جویاشد

 عامل مرگ سفره ماهى ها که خودش امام جمعه یکى از روستاهاى قشم است به رکنى نیوز گفت :

 براى صید ماهى تورهایمان ( لى ) را در ساحل جزیره ناز پهن کردیم و بعد از ساعتى تورهایمان را جمع کردیم و هنگام جمع کردن با یک صحنه عجیب روبرو شدیم

 این عالم دینى افزود؛ متأسفانه هزاران سفره ماهى در صیدگاه ما گیرافتاده بودند ما هم براى نجات آن ها تلاش کردیم و تا آنجایى که توان داشتیم تعدادى از آن ها را به دریا بازگرداندیم ولى باتوجه به اینکه تعداد این سفره ماهى زیاد بود قادر به برگرداندن بیشتر آن ها نشدیم و مجبورشدیم در ساحل رهایشان بکنیم و همین موضوع باعث مرگ تعداد بیش از ١٠٠٠ سفره ماهى شد

 این صیاد بومى، محلى إظهار داشت ؛ ما خودمان از این اتفاق بسیار ناراحت شدیم و تلاش هم کردیم که این جانوران دریایى را نجات بدیم ولى افسوس که قادر به برگرداندن تمامى سفره ماهى ها به دریا نشدیم


 
احیای جنگل های حرا در خلیج گواتر با همکاری پاکستان
ساعت ۱:٤٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٥   کلمات کلیدی: محیط زیست
احیای جنگل های حرا در خلیج گواتر با همکاری پاکستان
در راستای احیا، حفاظت و توسعه جنگل های دریایی حرا واقع شده در خلیج گواتر و منطقه حفاظت شده گاندو، به زودی همکاری های منطقه ای بین ایران و پاکستان انجام خواهد شد.
سرپرست دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار مانا گفت: در حال حاضر بسیاری از طرح های محیط زیست دریایی با همکاری های منطقه ای در حال اجرا است.                                                                   
شهرام فداکار، همکاری های فرامرزی بین کشورهای همسایه در راستای حفاظت از محیط زیست دریاها را بسیار با اهمیت دانست.
وی به همکاری منطقه ای برای حفاظت از منطقه حفاظت شده گاندو در خلیج گواتر اشاره کرد و گفت: در این راستا همکاری با پاکستان را آغاز کرده ایم.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این همکاری ها در راستای احیا، حفاظت و توسعه جنگل های حرا با همکاری ICON صورت خواهد گرفت.                                                                  
وی اذعان داشت : در منطقه حفاظت شده گاندو واقع در مرز مشترک ایران و پاکستان به وسعتی بالغ بر 671 هکتار جنگل دریایی حرا وجود دارد.
فداکار با اشاره به تلاش برای احیای این جنگل های طی سالهای اخیر گفت: سالانه در ایران 10 هکتار جنگل به جنگلهای دریایی حرا در گاندو افزود می شود.
سرپرست دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این پروژه در مرحله مقدماتی است، افزود: به این منظور مکاتباتی با بخش محیط زیست دولت پاکستان صورت گرفته است.                                      
فداکار گفت: توسعه همکاریهای منطقه ای باعث حفاظت بیش از پیش از محیط زیست منطقه خواهد شد.                            
وی یادآور شد: جنگل های دریایی حرا که به صورت طبیعی در منطقه خلیج گواتر وجود دارند، به عنوان مناطق حساس دریایی محسوب می شوند و وجود آنها باعث افزاش ذخایر آبزیان از طریق تخم گذاری در این جنگل های دریایی می شود.        
همکاری کنوانسیون رامسر در حفاظت از جنگل های دریایی حرا در گاندو                                                       
سرپرست دفتر سواحل و تالاب های ساحلی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در ادامه بیانات خود در خصوص حفاظت از گاندو، از همکاری با کنوانسیون رامسر در راستای حفاظت هر چه بیشتر منطقه حفاظت شده گاندو در خلیج گواتر واقع در مرز مشترک ایران و پاکستان خبر داد. 
وی تاکید کرد: به زودی و طی سال 2016 میلادی شاهد اجرایی شدن طرح مدیریت زیست محیطی در منطقه گاندو با همکاری پاکستان و کنوانسیون رامسر خواهیم بود.                                                                                                
فداکار عنوان کرد: علاوه بر حفاظت از منطقه گاندو، سایر زیستگاه های ساحلی مرزی بین دو کشور پاکستان و ایران تحت مدیریت طرح مدیریت زیست محیطی قرار خواهند گرفت.                                                                                                   
توسعه پایدار در سواحل مکران با شناسایی مناطق حساس ساحلی                                                
این مقام مسئول در معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست پهنه بندی زیستگاه های ساحلی از جمله سواحل مکران با وسعت هزار کیلومتر را یکی دیگر از پروژه های در حال اجرا توسط سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و گفت: بر اساس این طرح ملی ، نقاطی از سواحل که امکان ایجاد صنایع بدون آسیب رسانی به محیط زیست وجود دارد شناسایی و چگونگی توسعه در آنها بررسی خواهد شد.                           
به گفته فداکار، این امر در راستای طرح توسعه سواحل مکران در برنامه ششم توسعه صورت می گیرد که اجرایی شدن آن بدون شک توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت.
 

 
گشت دریایی محیط زیست در خلیج فارس/شناور تحقیقاتی به زودی راه اندازی می شود
ساعت ٥:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٤   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
گشت دریایی محیط زیست در خلیج فارس/شناور تحقیقاتی به زودی راه اندازی می شود
با همکاری راپمی و سازمان حفاظت محیط زیست ایران، گشت دریایی محیط زیست در آبهای خلیج فارس امسال انجام خواهد شد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار مانا تصریح کرد: حفاظت از بخش دریایی به تنهایی از عهده یک کشور برنمی آید، از این رو نیازمند همکاری کشورهای همسایه خلیج فارس و دریای عمان هستیم.
پروین فرشچی خاطرنشان کرد: عامل اصلی بسیاری از آلودگی ها در آبهای خلیج فارس و دریای عمان از کشورهای دیگر منشا می گیرد.
وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته و هماهنگی های انجام شده با راپمی، امسال شاهد برگزاری گشت دریایی مشترک در آبهای خلیج فارس با حضور کارشناسان محیط زیست ایرانی خواهیم بود.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، افزود: با توجه به دارا بودن مرز مشترک طولانی سواحل ایران در خلیج فارس و دریای عمان، نقش ایران در حفاظت محیط زیست خلیج فارس و آبهای عمان بسیار حائز اهمیت است.
به گفته وی، ایران در بسیاری از برنامه های زیست محیطی تدوین شده از سوی راپمی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان نقش اساسی ایفا می کند و به عنوان یکی از اعضای اصلی این کنوانسیون همواره در حفاظت محیط زیست آبهای جنوبی اقدامات لازم را انجام می دهد.
این مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه بیانات خود گفت: در حین انجام گشت های دریایی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان، تعیین پارمترهای آلودگی در طول گشت دریایی در این آبهای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی بیان کرد: مسئله مهم تر در گشت های دریایی، تهیه گزارش های منطقه ای از آخرین وضعیت زیست محیطی آبهای خلیج فارس است.
معاون محیط زیست دریایی سزامان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: برگزاری گشت های دریایی محیط زیست در خلیج فارس هزینه های بسیار زیادی را به دنبال خواهد داشت که بیشتر آن ازسوی راپمی تامین می شود.
فرشچی با تاکید بر ضرورت خودکفا شدن ایران در تامین شناورهای تحقیقاتی در آبهای کشور و نقش موثر آن در حفاظت هر چه بیشتر دریاهای کشور اذعان داشت: امیدواریم بتوانیم از شناور ایرانی برای انجام این گشت دریایی در آبهای خلیج فارس بهره مند شویم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: نخستین شناور تحقیقاتی کشور که هم اکنون با نظارت پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی وعلوم جوی کشور، مراحل پایانی ساخت را طی می کند می تواند در این گشت دریایی به کار گرفته شود.
وی بیان کرد: بر اساس اخبار اعلام شده قرار است این شناور اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسد و بر اساس تفاهم نامه های صورت گرفته با پژوهشگاه اقیانوس شناسی، ارگان های دریایی می توانند در صورت لزوم برای انجام کارهای تحقیقاتی از این شناور استفاده کنند.
فرشچی در ادامه گفته های خود بر لزوم ساخت شناورهای تحقیقاتی برای پایش در آبهای انحصاری- اقتصادی کشور تاکید کرد و گفت: باید شرکت های کشتی سازی نسبت به ساخت شناورهایی جهت کنترل آبهای ساحلی نظارت و کنترل لازم را داشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد: با انجام همکاریهای فرامرزی و بهره گیری از امکانات کشورهای همسایه و راپمی بتوانیم محیط زیست خلیج فارس بیش از پیش حفاظت کنیم.

 
تالاب هورالعظیم جان گرفت
ساعت ٥:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٤   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست
تالاب هورالعظیم جان گرفت
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان از ورود پنج برابری جریان آب به تالاب بین المللی هورالعظیم در غرب خوزستان خبر داد.
دکتراحمد سیاحی در گفتگو با خبرنگار مانا افزود: تا پیش از وقوع سیلاب در خوزستان ، میزان ورودی آب به تالاب هورالعظیم 20متر مکعب در ثانیه بود که هم اکنون این میزان به 100متر مکعب در ثانیه رسیده است.
وی با بیان اینکه سیلاب اخیر در 70سال اخیر در خوزستان بی سابقه بوده است افزود: این سیلاب و بارندگی ها ، جان تازه ای به پهنه های زیست محیطی خوزستان بخشیده اند و به سالها دلهره و نگرانی از وضعیت رقت بار تالاب های استان پایان داد.
معاون امور عمرانی استانداری خوزستان در ادامه افزود: تالاب بامدژ در این استان نیز برای نخستین بار در سالهای اخیر لبریز از آب شد و به محیط زیست خوزستان طراوت دیگری بخشید.
سیاحی به وضعیت مناسب تالاب شادگان در جنوب خوزستان نیز اشاره کرد و گفت: بخشی از سیلاب رودخانه جراحی و کارون به سمت این تالاب هدایت شده و آبگیری این تالاب در حال انجام است.
وی گفت: کانون های داخلی ریزگردها در خوزستان با ورود سیلاب مرطوب شده و امید است با تداوم ورود آب نگرانی چندین ساله خوزستانی ها بابت ریزگردها تا حدود زیادی برطرف شود.  
در یک سال اخیر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید از دو تالاب شادگان و هورالعظیم ، نگرانی عمیق خود را از شرایط بسیار سخت این دو تالاب بیان کرده بود.
سیلاب بی سابقه یک هفته اخیر گرچه خسارات زیادی برجای گذاشت ولی برکات زیادی نیز به همراه داشت ، کارون جان و حیات تازه ای گرفت و طراوت را به تالاب های بازگرداند.

 
کره زمین قرار است کماکان منزل ما باشد
ساعت ٦:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٢/٤   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیطزیست ( پام ) ، یادداشت پیش رو از کیومرث کلانتری مدیرکل دفترآموزش محیط زیست است ؛

روز زمین پاک رویدادی است که در 22 آوریل گرامی داشته می شود و همراه با مراسماتی است که برای حفاظت از محیط زیست انجام میگیرد. اولین بار در سال 1970 این روز نام گذاری شد و تا به امروز توسط 193 کشور در سراسر دنیا برگزار می شود.

 در سال 1969 و در کنفرانس سانفرانسیسکو، فعال صلح، جان مک کونل روزی را به افتخار زمین و به منظور ارتقای مفهوم صلح در دنیا معرفی کرد، و در 21 مارس، سال 1970، در اولین روز بهار در نیم کره شمالی برگزار شد. این روز توسط سناتور آمریکایی گیلورد نلسون به عنوان یک جلسه آموزشی در مورد محیط زیست بنیان گذاشته شد. مجمع عمومی سازمان ملل، طی یک قطعنامه، ایجاد روز بین‌المللی زمین پاک را خواستار شد تا همه ساله مراسم این روز، در سوم اردیبهشت (22 آوریل) برگزار شود. این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان، نهادهای سازمان ملل، سازمان‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای، جامعة مدنی و سازمان‌های غیردولتی (NGO) و سایر شرکا درخواست می‌کند که آگاهی افراد در باره روز جهانی زمین پاک را وسعت بخشند و محترم شمارند.

    در برخی کشورها و مناطق، اصطلاح «روز زمین پاک» مثل ایران یا «مادر زمین» با اشاره به کره زمین، بیانگر وابستگی عمیق موجود میان تمامی افراد بشر، سایر گونه‌های موجودات زنده و زمینی است که همگی ما بر آن زندگی می‌کنیم. ماهیت اصلی روز جهانی زمین پاک، در برگیرندگی است، زیرا در ارزش‌های برگرفته از این کرة خاکی، همه مردمان را سهیم می‌سازد و در این کار، انسان‌ها و طبیعت را یک نظام همگون می ‌بیند و رابطه درست ما با طبیعت را ضامن ادامه حیات می ‌داند. همین مفهوم، زندگی متعادل ما انسان‌ها را در تعامل و هماهنگی با طبیعت وسعت می بخشد و یاری‌مان می‌دهد تا برای مشکلات زیست‌محیطی جهان امروز، راه حل‌هایی بیابیم.

    اگر قرار است کره زمین کماکان منزل ما باشد، همچنانکه قطعاً هم اینطور است، آنگاه باید هرچه در توان داریم انجام دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که همان منزل امنی برای نسلهای آینده‌ای باشد که برای ما بوده است.در خیلی از کشورها روز ۲۲ آوریل هم زمان با ۳ اردیبهشت روز زمین است و جوامع بسیاری نیز هفته زمین را با آغاز روز زمین جشن می‌گیرند و تمام هفته را به فعالیتهای محیط زیستی اختصاص می‌دهند.

    این روز به منظور ایجاد آگاهی جهانی و نیز سپاسگزاری از مواهب زمین و منابع و ذخایر طبیعی آن است که از سوی سازمان ملل متحد نیز هر ساله طبق روال ، مراسم ویژه ای در سراسر جهان برگزار می شود.


 
تراز سطح آب دریاچه ارومیه ۸۱ سانتی متر افزایش یافت
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٦   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): به دنبال ادامه بارش برف و باران در شمال غرب کشور و انتقال آب بر اساس مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیه در روز بیستم فروردین سال جاری به ۱۲۷۰٫۸۵ متر از سطح دریا رسید.

این تراز ۸۱ سانتی متر نسبت به پایین ترین سطح تراز دریاچه در روز دوم آبان ماه سال ۱۳۹۴ و هفت سانتی متر نسبت به روز پانزدهم فروردین سال ۱۳۹۵ افزایش نشان می دهد.

همچنین تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به روز مشابه در دو سال قبل (بیستم فروردین ۹۳ و ۹۴) به ترتیب ۱۷ و ۱۶ سانتی متر افزایش نشان می دهد.

تراز روز بیستم فروردین سال جاری، بالاترین تراز سطح آب دریاچه ارومیه طی دو سال اخیر (از فرورین ۹۳ تا فروردین ۹۵) بوده است.

دریاچه ارومیه یکی از مهم‌ترین و ارزشمندترین زیست‌بوم‌های ایران می رود. این دریاچه بزرگ‌ترین دریاچه داخلی کشور بوده و به دلیل برخورداری از ارزش‌های بی‌نظیر طبیعی و اکولوژیک به عنوان پارک ملی، سایت رامسر و ذخیره‌گاه زیست‌کره در یونسکو به ثبت رسیده است.

در یک دهه گذشته، علاوه بر کاهش نزولات جوی و بروز خشکسالی‌های پیاپی، افزایش طرح‌های توسعه و بهره‌برداری از آب جهت مصارف کشاورزی، صنعتی و غیره منجر به کاهش جریانات ورودی آب به دریاچه شده است. همچنین احداث بزرگراه شهید کلانتری از میان دریاچه نیز شرایط هیدرودینامیک آن را تحت تاثیر قرار داده است.

همانطور که در تصویر فوق مشخص است علاوه بر پر آب تر شدن قسمت شمالی دریاچه بخش هایی از قسمت جنوبی نیز که تا آذرماه سال گذشته کاملا خشک بود هم اکنون دارای آب می باشد. 
هشدار نسبت به ممانعت از تولید مثل طبیعی و نسل کشی ماهی سفید دریای خزر
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/۱/٢٦   کلمات کلیدی: خبر ،محیط زیست

همه ساله از اوایل اسفندماه تا اواسط اردیبهشت، ماهیان سفید ماده برای تخمریزی و ماهیان سفید نر برای بارورسازی تخمها از دریا خارج شده و وارد رودخانه ها می شوند. ماهیان سفید پس از ورود به رودخانه، تخمریزی در لابه لای سنگ های رودخانه و بارورسازی تخم ها مجددا به دریا بازمی گردند و بچه ماهی ها نیز پس از بیرون آمدن از تخم ها مسیر رودخانه را در پیش گرفته و وارد دریا می شوند.

طی چند سال اخیر درست در همین بازه زمانی گروهی از صیادان غیرمجاز و افراد سودجو با نصب تور در دهانه و ایجاد بند در مسیر رودخانه ها ماهیان سفید را که قصد وارد شدن به رودخانه را دارند صید می کنند.

تورها در ردیف های متعدد و با ابعاد مختلف تعبیه می شوند. تعداد و شیوه نصب این تورها در زیر آب به نحوی است که تقریبا هیچ ماهی سفیدی قادر به عبور از بین دامها و ورود به رودخانه نخواهد بود. تعداد معدودی از ماهی ها نیز که موفق به عبور از تورها شده و وارد رودخانه می شوند در بندهای ایجاد شده در مسیر رودخانه گرفتار می شوند.

این تورها درست به مانند تور والیبال به پایه هایی متصل شده و در زیر آب تعبیه می شود. قسمت زیرین تور با جسم سنگین در زیر آب و قسمت بالایی دام با چوپ پنبه یا اجسام سبک در روی آب شناور می شود.

این نسل کشی و جنایت بزرگ باعث شده است که تولید مثل طبیعی ماهی سفید در دریای خزر دچار اختلال شده و به همین دلیل تعداد ماهی سفید طی سال های اخیر در این دریا به شدت کاهش یافته است.

صیادان شمالی نیز خود به کاهش شدید تعداد ماهیان سفید در دیای خزر واقف بوده و اذعان دارند که شمار ماهیان سفید خزر نسبت به سال های گذشته قابل مقایسه نیست.

این عمل غیرقانونی و غیراخلاقی سود سرشاری برای صیادان متخلف به همراه دارد  و بر اساس اطلاعات دریافتی سود حاصل تا حدود روزی دو الی سه میلیون تومان در این بازه زمانی برای هر صیاد متغیر است. قیمت ماهی سفید در بازارهای شمال بر اساس وزن و جنسیت متفوت است اما بطور میانگین حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد.

متاسفانه برخورد قاطعی نیز با این گروه از متخلفین صورت نمیگیرد و به همین دلیل صیادان غیرمجاز به راحتی نسبت به ایجاد تاسیسات و استقرار ادوات خود در ساحل اقدام نموده و تورهای نصب شده در دهانه رودخانه ها به راحتی در سرتاسر نوار ساحلی مازندران قابل مشاهده است.

با توجه به اینکه مدیریت مسائل مرتبط با صید ماهیان در دریا در حوزه وظایف شیلات است نیروهای محیط زیست اجازه دخالت چندانی در این امر ندارند و این موضوع نیز به بزرگ شدن ابعاد این فاجعه دامن زده است.

همه ساله چندین عملیات توسط یگان حفاظت شیلات در سواحا شمال کشور برگزار می شود اما تاثیر چندانی در جلوگیری از تخلفات نداشته و بلافاصله مجددا دامها برپا می شود.

این هشداری کاملا جدی است و با ادامه روند فعلی و عدم امکان تخمریزی و تولید مثل طبیعی ماهی سفید، بطور حتم نسل این ماهی به عنوان شاخص ترین ماهی دریای خزر به مانند ماهی آزاد در این دریا منقرض شده و یا به تعداد بسیار اندکی کاهش خواهد یافت.


 
استفاده از نور سبز جهت کاهش صید ضمنی لاک پشت ها
ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱۱   کلمات کلیدی: خبر شیلاتی ،محیط زیست

نتایج تحقیقاتی که توسط سازمان ملی علوم اقیانوسی و جوی (آمریکا) NOAA در آب های پرو انجام شده ، مشخص گردید استفاده از LED های سبز در تورهای گوشگیر ، می تواند بدون کاهش صید کلی ، تا حدود 64 درصد ، صید ضمنی لاک پشت های سبز را از این طریق کاهش دهد . ( منبع : http://www.thefishsite.com/fishnews/27381/green-lights-stopping-sea-turtle-deaths-in-fishing-nets/) .


 
آلودگی خلیج فارس توسط سکوهای نفتی مستقر در پارس جنوبی
ساعت ٥:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/۱/۱۱   کلمات کلیدی: آلودگی ،محیط زیست

تصویری که  در این مطلب قرار داده ام به خوبی مبیّن ورود آلودگی از سکوهای پارس جنوبی به خلیج فارس است ، البته این تصویر را سایت http://www.iew.ir/ در تاریخ 18 مهر 1394 منتشر کرده اما هنوز هم بوی تازگی دارد . امیدواریم خسارت وارده به محیط زیست دریایی ، هرچه سریع تر رصد گردد و مثل ریز گردها ، پس از واقعه به دنبال علاج آن نباشیم  :

در متن گزارش آمده است :

برای انتقال گاز استخراج شده از محل سکوهای نفتی در داخل خلیج فارس به خشکی از لوله های بزرگی با قطر ۳۲ اینج و به طول ۱۵۰ کیلومتر استفاده می شود.

براى جلوگیرى از خوردگى این لوله هاى انتقال گاز که در کف دریا قرار داده میشوند، نوعى ماده شیمیایى با نام آنتى کروژن (Anti Corossion) همراه با آب دریا در داخل کل این لوله ها تزریق میشود.

در هنگام راه اندازى سکو و شروع انتقال گاز از سکو به خشکى، همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید همه این محلول ضد پوسیدگى بدون در نظر گرفتن آسیب هاى آن به اکوسیسم دریا بوسیله فشار هوا به داخل لوله ها از ابتدای خط لوله در خشکى به سمت سکو، حرکت داده شده و در انتهای خط لوله میلیون ها لیتر آب و مایع آنتی کروژن در دریا تخلیه میشود و سپس گاز استخراج شده در داخل مسیر لوله اینبار از سکو به سمت خشکى تزریق میگردد.

بلافاصله پس از این اتفاق و تخلیه کامل آب و ماده آنتى کروژن به دریا که در حدود ده شبانه روز تا اتمام کامل به طول می انجامد، آب اطراف سکوها به شدت آلوده شده و تا چندین روز اجساد ماهی ها و سایر آبزیان در محل تخلیه محلول به دریا دیده میشوند.


 
ارزش کاغذهای بازیافتی
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/۱۱/٢٦   کلمات کلیدی: محیط زیست